รอบแจคพอทย้อนหลัง

MAJOR Jackpot

รอบวันที่ จ่ายแจคพอต สมาชิกที่ได้
31 สิงหาคม 2564 61,236.28 รายชื่อสมาชิก
30 สิงหาคม 2564 29,191.37 รายชื่อสมาชิก
26 สิงหาคม 2564 54,211.66 รายชื่อสมาชิก
25 สิงหาคม 2564 40,546.04 รายชื่อสมาชิก
23 สิงหาคม 2564 36,950.63 รายชื่อสมาชิก
22 สิงหาคม 2564 67,933.03 รายชื่อสมาชิก
20 สิงหาคม 2564 97,761.63 รายชื่อสมาชิก
19 สิงหาคม 2564 40,996.61 รายชื่อสมาชิก
18 สิงหาคม 2564 42,553.97 รายชื่อสมาชิก
15 สิงหาคม 2564 58,286.41 รายชื่อสมาชิก
14 สิงหาคม 2564 51,109.66 รายชื่อสมาชิก
12 สิงหาคม 2564 25,485.14 รายชื่อสมาชิก
11 สิงหาคม 2564 40,819.81 รายชื่อสมาชิก
10 สิงหาคม 2564 44,022.92 รายชื่อสมาชิก
7 สิงหาคม 2564 29,499.37 รายชื่อสมาชิก
5 สิงหาคม 2564 41,131.28 รายชื่อสมาชิก
3 สิงหาคม 2564 56,683.67 รายชื่อสมาชิก
31 กรกฎาคม 2564 32,562.18 รายชื่อสมาชิก
29 กรกฎาคม 2564 102,549.91 รายชื่อสมาชิก
28 กรกฎาคม 2564 39,460.59 รายชื่อสมาชิก

MINOR Jackpot

รอบวันที่ จ่ายแจคพอต สมาชิกที่ได้
30 สิงหาคม 2564 53,121.09 รายชื่อสมาชิก
23 สิงหาคม 2564 118,040.54 รายชื่อสมาชิก
16 สิงหาคม 2564 103,384.82 รายชื่อสมาชิก
9 สิงหาคม 2564 43,361.71 รายชื่อสมาชิก
2 สิงหาคม 2564 120,062.85 รายชื่อสมาชิก
26 กรกฎาคม 2564 131,091.35 รายชื่อสมาชิก
19 กรกฎาคม 2564 92,811.97 รายชื่อสมาชิก
12 กรกฎาคม 2564 131,524.07 รายชื่อสมาชิก
5 กรกฎาคม 2564 105,426.40 รายชื่อสมาชิก
28 มิถุนายน 2564 84,217.61 รายชื่อสมาชิก
21 มิถุนายน 2564 32,248.47 รายชื่อสมาชิก
14 มิถุนายน 2564 90,029.35 รายชื่อสมาชิก
7 มิถุนายน 2564 144,355.70 รายชื่อสมาชิก
31 พฤษภาคม 2564 67,457.23 รายชื่อสมาชิก
24 พฤษภาคม 2564 99,098.46 รายชื่อสมาชิก
17 พฤษภาคม 2564 159,166.30 รายชื่อสมาชิก
10 พฤษภาคม 2564 83,474.28 รายชื่อสมาชิก
3 พฤษภาคม 2564 127,106.31 รายชื่อสมาชิก
26 เมษายน 2564 166,840.01 รายชื่อสมาชิก
19 เมษายน 2564 83,065.20 รายชื่อสมาชิก